Wzbogać swoją firmę o przydatne materiały!

Udostępniamy przetłumaczone szablony popularnych dokumentów, z których możesz skorzystać całkowicie ZA DARMO.

Przydadzą się, jeśli prowadzisz interesy z zagranicznymi kontrahentami.

 

 
Anulowanie zamówienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji
Anulowanie zamówienia z powodu opoźnienia dostawy
Informacja o nadejściu niekompletnej przesyłki
Informacja o zmianie adresu siedziby firmy
Kwestionariusz osobowy
Najczęściej używane zwroty
Prośba o przedłużenie terminu płatności
Prośba o przedłużenie terminu płatności z winy klienta
Upomnienie z tytułu nieuregulowanych należności
Wezwanie do zapłaty
Zapytanie o referencje kandydata